Simulacija poslovanja

Simulacija poslovanja predstavlja sveobuhvatni trening alat koji se koristi kako za edukaciju zaposlenih iz oblasti poslovnih veština, tako i za selekciju kandidata, a sve više nalazi primenu i kao korisna tim bilding aktivnost.
Lako se koristi, jedinstvena je na našem tržištu i obezbeđuje stavljanje učesnika u teško predvidive situacije. Kompleksna je i sveobuhvatna, ali ne i komplikovana za korišćenje. Glavni fokus nije na brojevima, već na “mekim” poslovnim veštinama.
Lako se prilagođava specifičnim potrebama klijenata: trener može da zada dodatne zadatke učesnicima, može da se zaustavi i ponovo pokrene nekoliko puta tokom dužeg programa edukacije.
Postoji mogućnost izvođenja simulacije kao samostalnog treninga ili može biti uklopljena u već postojeće treninge radi demonstriranja učesnicima na koji način odluke utiču na poslovanje kompanije i određuju njenu sudbinu, kroz različite scenarije tržišta. Odlična je i kao tim bilding aktivnost jer jača timski duh i zahteva od učesnika saradnju i posvećenost u radu na zajedničkom cilju.

Osnovne karakteristike

 • Orijentisan je na projekte!
 • Učesnici upravljaju projektima i završavaju ih u virtuelnom poslovnom okruženju. Simulacija daje pogled iz ugla ljudskih resursa i projektnog menadžera ili generalnog menadžera, ali i finansija, prodaje itd.
 • Nezavistan je od industrije!
 • Obezbeđuje sticanje iskustva poslovnog menadžmenta nezavisno od industrije, koja učesnika spremaju za stvarni svet biznisa. Simulacija nije ograničena na proizvodnu ili neku drugu industriju, već od korisnika zavisi na koji način će je koristiti.
 • Lako je prilagodljiv!
 • Možete da olakšate ili otežate simulaciju u zavisnosti od potreba treninga. Mogu da se menjaju dešavanja na tržištu, početne pozicije i veliki broj drugih varijabli kako bi se svaka simulacija prilagodila jedinstvenim potrebama primene – i na taj način učinite je bliskom vašem poslovanju.
 • Daje izazove u realnom vremenskom okviru!
 • Trener ima mogućnost da stvori vremenski pritisak ili da da više vremena za određene zadatke kada je to potrebno. Ključno je da se može ispratiti poslovanje u dužem periodu i uvideti efekti različitih poslovnih stavova i poteza.
 • Savršen je kao tim bilding aktivnost!
 • Stimuliše vežbanje timskog duha kroz saradnju, posvećenost i komunikaciju unutar tima. Ako je, pak, cilj da se istakne takmičarski duh, i to je moguće ovom simulacijom.
 • Zabavan je na ozbiljan način!
 • Ovo je ozbiljna simulacija poslovanja koja lako obezbeđuje uključivanje učesnika tokom cele sesije jer je zabavna i prijemčiva. Posebno je bliska ljudima u 21. veku kada je kompijuter osnovni medij svih poslovnih ljudi.

Mogućnosti primene

 • Razvoj kompetenci
 • Omogućava isticanje i procenu HR, finansijskih, prodajnih ili liderskih kvaliteta koje je potrebno razvijati ili za koje dati učesnik ima potencijala.
 • Asesment centri
 • Regruteri mogu da stave učesnike u različite uloge da vide na koji način će se oni prilagoditi složenim situacijama i donositi teške odluke, na koji način će iznositi svoje mišljenje i komunicirati.
 • Razvojni centri
 • Organizatori mogu da procene bilo koju osobinu ili veštinu koja je potrebna za izvođenje određenog posla, tako da razvojni centri mogu biti sastavni deo strategije razvoja kompanije.
 • Tim bilding aktivnosti
 • Obezbeđuje saradnju i posvećenost zaposlenih, njihovo razumevanje važnosti komunikacije i stavljanje ličnih veština u službu alata i procesa korporacije.
 • Preduzetništvo
 • Omogućava simulaciju promenljivog okruženja u kome su preuzimanje rizika, otvorenost ka mogućnostima i inovacija neizbežni za uspeh. Preduzetnički duh je ključni zahtev za postizanje poslovnog uspeha kako u manjim, tako i u većim preduzećima.
 • Start-up edukacija
 • Pruža pomoć u upoznavanju sa temama koje su važan deo start-up poslovanja: budžetima, potezima na tržištu, upravljanjem ljudskim resursima i liderskim kvalitetima.

Može se koristiti u okviru sledećih treninga

 • Strateško upravljanje
 • Vežbanje formiranja strategije, donošenja odluka, poslovnog planiranja, analize industrije i još mnogo toga.
 • Upravljanje promenama
 • Razumevanje osnova upravljanja promenama i načina procenjivanja mogućih efekata i poteškoća usled promena na tržištu.
 • Upravljanje ljudskim resursima i rukovođenje
 • Pogodna je za vežbanje različitih situacija vezanih za ljudske resurse, kao što su upravljanje kompetencama, razvoj talenata, razvojni programi i druga HR pitanja. Dolaze do izražaja i veštine delegiranja, motivisanja, organizovanja tima itd.
 • Upravljanje finansijama
 • Vežbanje upravljanja protokom novca, kontrole projekta, upravljanja vrednostima i mnogih drugih finansijskih oblasti.
 • Upravljanje projektima
 • Učesnici mogu da steknu praktično iskustvo vezano za određene izazove upravljanja projektima.
 • Upravljanje kriznim situacijama
 • Kada neočekivani događaji ugroze postojanje kompanije, uprava mora da preduzme hitne akcije kako bi se spasio posao.
 • Timski rad i komunikacija
 • Učesnici mogu da, kroz praktičan primer, steknu uvid o tome koji se problemi javljaju unutar njihovog tima i koje aspekte timskog funkcionisanja i komunikacije treba da unaprede kako bi njihov tim postao još efikasniji; a takođe i da vežbaju unapređivanje ovih aspekata.
 • Rešavanje problema, prevencija problema i donošenje odluka
 • Pogodan za vežbanje rešavanja i prevencije problema, kao i donošenja odluka jer omogućava učesnicima da steknu kompletnu sliku o tome na koji način donete odluke i sprovedene akcije utiču na dalji tok poslovanja i sudbinu kompanije.

Više o Sim Team simulaciji poslovanja i našim poslovnim partnerima pročitajte Simulacija poslovanja

Rekli su o našoj online simulaciji poslovanja:

„Sjajno iskustvo i odličan način za dobijanje opšteg uvida u poslovanje jedne kompanije. Sa aspekta HR-a veoma značajan trening za sagledanje svih faktora koji mogu uticati na donošenje prave odluke u sprovođenju HR prakse.“
Georgina Živić, Specijalista za učenje i razvoj, UniCredit Banka Srbija

„Poslovna simulacija je veoma korisna za HR profesionalce zato što pruža uvid u sve segmente poslovanja jedne kompanije na koje nekad vrlo lako zaboravljamo dok tražimo idealne kandidate za pokretanje određenih projekata i poslovnih aktivnosti."
Jelena Miletić-Pajević, HR biznis partner, Societe Generale Banka Srbija