Ako želite da vam se poveća kvalitet, profit i zadovoljstvo, bilo da ste velika multinacionalna kompanija, srednje ili malo preduzeće, krenite sa nama u razvojni projekat - jedini pristup koji, kombinujući procenu, HR konsalting, koučing, trening i praćenje, dugoročno obezbeđuje rast i uspeh cele kompanije.

Situaciono rukovođenje II

Danas, više nego ikad, moramo da radimo više, brže i bolje, uz korišćenje sve manje resursa. Iz tog razloga razvijanje sopstvenih ljudi je sada preduslov za postizanje konkurentske prednosti. Dobro zadati zadaci vode ka tome da zaposleni budu maksimalno produktivni i zadovoljni. Na taj način ne samo da oni rastu, već sa njima rastemo i mi kao rukovodioci. Dajući im zadatke koje oni u jednom trenutku počinju da samostalno obavljaju, mi sebi stvaramo prostor za druge obaveze i smanjujemo nivo stresa. Pročitajte više

Timski koučing!

Želite li da vaš tim iskoristi sve svoje kapacitete, dostigne maksimalni učinak i izgradi zdravu atmosferu? Timski koučing omogućava da se razviju puni potencijali vašeg tima, a da pri tom svaki član bude motivisan da pruži svoj maksimum - ne zato što je primoran već zato što to želi. Timski koučing podiže efikasnost i efektivnost timova na viši nivo prepoznavajući zajedničku viziju i vrednosti tima. Tim postaje više od skupa pojedinačnih članova – postaje jedinka koja sigurnim koracima ide ka svom cilju, koristeći zajedničke snage. Saznajte kakoPročitajte više o timskom koučingu u našem članku

“TTT” donosi najveći “ROI”

Istraživanja su pokazala da trening “s police”, trening za koji se samo okvirno postave ciljevi, iza koga ne slede mehanizmi primene naučenog u praksi, već je samo “pokrio” temu, jedva da postigne 20% mogućeg efekta – a vremenom i taj efekat bledi. Šta uraditi da bi efekat bio 100%?! Trening se nipošto ne sme posmatrati kao događaj. On je proces i mora biti deo sistema razvoja ljudi u nekoj kompaniji ili organizaciji. Zbog toga H.art obezbeđuje svojim klijentima ne samo visok nivo kvaliteta svih treninga koje isporučuje, već i mogućnost da za pojedince ili kompanije organizuje “Trening za trenere” i na taj način ih osnaži da i sami postižu velike uspehe u razvoju ljudi...
Pročitajte više o našim TTT-ima...